TONGGAK PENDIDIKAN UNESCOPada 1993, UNESCO telah membentuk 4 toggak pendidikan. Selaras dengan mandat yang diberikan oleh PBB kepada unesco dalam melaksanakan kemajuan dalam  bidang pendidikan, pada 1996 badan ini telah menetapkan bahawa tonggak ini harus dijadikan panduan bidang pendidikan. UNESCO telah menggariskan 4 tonggak utama bagi sistem pendidikan. yang juga dikenali sebagai 4 pillar.Sebelum menerangkan 4 tonggak unesco dengan lebih jelaslagi, kita perlu mengetahui apakah tujuan tonggak unesco yang telah dirancangini. Antara tujuannya adalah:


Unesco telah menggubal 4 tonggak pendidikan yang dilihat merangkumi pendidikan sepanjang hayat kita. Tonggak ini merupakan pencorak kepada sistem pendidikan kita dan sekaligus telah memberikan impak kepada sistem pendidikan kita dan juga penggerak tonggak ini. Definisi daripada tonggak ini adalah :Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai 4 pillar ini, anda boleh klik pada link di ini :http://www.unesco.org/delors/fourpil.htm

No comments:

Post a Comment